Cloud adoptie naar Azure voor HHaNK

Cloud adoptie naar Azure voor HHaNK

Anna Janknegt
Anna Janknegt 23 jul 2020 - 4 Min leestijd

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Triple geselecteerd voor de implementatie van haar Cloud Adoptie naar Azure. De eerste activiteit is het migreren van de Waterbeeld-applicatie naar de cloud.

Met onze expertise als - Microsoft Gold partner - leggen wij de basis zodat HHNK veilig ervaring kan opdoen met de cloud. Belangrijke aspecten zijn beveiliging, DevOps-ondersteuning en de schaalbaarheid van de applicatie. De volgende stap is om de applicatie-architectuur passend maken voor de cloud, zodat deze uiteindelijk ook geschikt is voor publiek gebruik.

“De eerste cloudadoptie is voor veel bedrijven een grote stap. We zijn blij het vertrouwen van HHNK te hebben gekregen en kijken uit naar een grote stap voorwaarts”, aldus Lennart van Wijk, Managing Director Cloud Solutions bij Triple.

“Waterbeeld is een belangrijke stap in de ondersteuning van ons werk. Het samenbrengen en analyseren van grote hoeveelheden data in een nieuwe cloud omgeving maakt het mogelijk om onze primaire taken beter en effectiever te managen.” Theo Mosch, datawetenschapper bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterbeeld geeft een overzicht van de prestaties van HHNK op haar primaire taken. Een stoplichtrapportage en geografische weergaven geven dagelijks inzicht in de belangrijkste prestatie-indicatoren binnen het waterschap.

Dagelijks zet HHNK zich in om watertekorten te voorkomen en het land te voorzien van schoon en gezond oppervlaktewater en veilige (water)wegen. HHNK is verantwoordelijk voor het gebied boven het Noordzeekanaal: het Hollands Noorderkwartier.

HHNK zorgt voor schoon oppervlaktewater door bijvoorbeeld rioolwater te zuiveren en polderwegen, bruggen en dijken te onderhouden. Daarnaast ondersteunen zij omliggende gemeenten bij risicobeheersing als gevolg van de zeespiegelstijging en veranderende weersomstandigheden in onderzeese gebieden. Door meer dan 1.400 kilometer kustlijn te monitoren, helpt HHNK ook overstromingen te voorkomen.

Lees hier meer over onze clouddiensten.