Bouw je tech-team
Ga naar de Triple homepagina

Bouw je tech-team

Neem contact op!

Dienst

IT is in iedere markt de fundamentele kern van het product geworden. Om je ambities waar te maken heb je eigen agile teams nodig. Wij zorgen dat je de cultuur, mensen, tools en processen hebt om succesvol te zijn.

Maak een afspraak

Omarm echte groei

Een goed, agile tech-team bestaat uit echte techneuten: mensen die trots zijn op de kwaliteit van hun product. Mensen die graag dingen maken die mensen graag gebruiken. Mensen die snel vooruit willen, willen groeien en die houden van een cultuur van veranderen, continu leren en lol hebben. 

Heb je geen voeling met deze cultuur, dan kan het lastig zijn om het juiste talent te werven om je organisatie te transformeren. En toch is het de enige weg naar kortere time-to-market, exponentiële groeimodellen en echt agile ontwikkelen met lager risico en hogere efficiëntie. Wij werken al heel lang agile, dus we weten waar we het over hebben. 

Neem de volgende stap

En we komen niet met lege handen. We brengen een set best practices en tools mee die geworteld zijn in jaren DevOps-ervaring en vullen daarmee jouw processen en tools aan. Samen met jouw teams bouwen we je development- en integratiepipelines uit en integreren ze met Jira, Git, Azure DevOps, Slack en andere tools in je proces. 

Het doel is om zo veel mogelijk te automatiseren om menselijk fouten en de frustratie van herhalend werk uit te bannen. Geautomatiseerde provisioning door Infrastructure-as-Code (IaC) en automatische regressietests maken tijd en energie vrij om met andere teams en klanten samen te werken aan het toevoegen van waarde, zowel op financieel als op menselijk vlak. 

Minder complexiteit, meer snelheid, meer data

CI/CD geeft je de mogelijkheid om features parallel te testen en uit te rollen. Je kunt nu iedere aanpassing testen, accepteren en deployen naar productie zonder anderen te hinderen bij hun werk. Dat geeft een enorme reductie in complexiteit en een veel snellere time-to-market. Het verzamelen van data is ook een belangrijk stuk van de puzzel. Het verzamelen van gebruiks- en gedragsgegevens, testdata en performancegegevens moet deel uitmaken van ieder ontwikkelproces. 

Werving en opleiding

Terwijl we aan je ontwikkelproces werken, starten we ook het proces van het vinden van talent en het vormen van de cultuur die je wilt in je bedrijf. We zorgen dat je jezelf beter laat zien als werkgever en we bouwen je teams op door nieuwe stemmen en perspectieven binnen te halen. Mensen met harde tech-vaardigheden, die ook creatief en kritisch kunnen zijn. We dagen iedereen uit om zichzelf uit te dagen, te leren en zich te ontwikkelen. Delen, samenwerken, beslissingen nemen op basis van data en leren van experementen zijn de nieuwe normen. Deze nieuwe visie op werving injecteert de growth mindset in je organisatie. 

Ben je klaar voor de toekomst?

In de eerste fase doen wij veel development, terwijl we je helpen met het werven van meer en meer digitaal talent voor het vullen van je eigen teams. In een sfeer van samenwerken en gelijkwaardige uitwisseling van kennis, dragen we geleidelijk de verantwoordelijkheid over naar jouw eigen mensen. We ondersteunen hen en werken nauw met ze samen. En op een zeker moment ben je klaar om het helemaal zelf te doen. 

Resultaten

Door de jaren heen hebben we al veel klanten geholpen met het opzetten van betere IT-werving en het groeien naar hogere creatieve en innovatieve output. Zo geven we grote bedrijven een hogere executiesnelheid en betere time-to-market. Dat verbetert niet alleen de ervaring van hun klanten, maar ook de levens van werknemers en partners. Een oplossing die beiden doet levert meestal de beste resultaten: digitaal goed ondersteunde medewerkers leveren betere service en betere kwaliteit en zijn over het algemeen in een betere stemming. Dat maakt werk voor iedereen leuker.